Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Biofeedback

Nauczyciele terapeuci:

Małgorzata Papuga,
Bogumił Grzyb,
Dorota Skrobek,
Anna Skurtys,
Joanna Derejska,
Krystyna Luzak,
Magdalena Adamczyk,
Helena Kobus

Regulamin kwalifikowania i uczestnictwa dzieci w terapii EEG BIOFEEDBACK

 1. Na zajęcia terapii EEG BF uczęszczają uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi.
 2. Terapią EEG BF mogą być objęte dzieci, które:
  • posiadają zalecenie zawarte w aktualnej opinii psychologiczno-pedagogicznej
  • posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do terapii, wydane przez lekarza specjalistę (ważne przez 1 rok).
 3. Zapisy na terapię EEG Biofeedback:
  • odbywają się w terminie wyznaczonym przez kierownika zespołu do spraw terapii EEG Biofeedback,
  • o kolejności zapisu na terapię EEG Biofeedback decyduje data wpływu opinii psychologiczno-pedagogicznej zawierającej odpowiednie zalecenie,
  • zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny dziecka, osobiście wypełniając odpowiednie oświadczenie.
 4. Terapia EEG Biofeedback ma charakter indywidualny i obejmuje ok. 30 spotkań. W szczególnych przypadkach ilość treningów będzie modyfikowana według potrzeb dziecka.
 5. Warunkiem rozpoczęcia treningu jest wpłata na konto Rady Rodziców kwoty 60 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów materiałów niezbędnych do przeprowadzenia indywidualnej terapii Biofeedback.
 6. Dziecko może zostać skreślone z listy uczestników zajęć w przypadku:
  • powtarzających się nieobecności (max. 3 treningi),
  • uniemożliwiania swoim zachowaniem efektywnego przeprowadzania treningu.
  Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik zespołu po analizie przyczyn nieobecności dziecka oraz konsultacji z osobą prowadzącą zajęcia.
 7. Na spotkaniu  z rodzicami:

TERAPEUTA:

 • zapoznaje rodziców z podstawowymi zagadnieniami terapii EEG Biofeedback,
 • zapoznaje rodziców z zasadami uczestnictwa ucznia w treningach: dziecko powinno mieć umytą głowę min. 1 dzień wcześniej, w razie potrzeby powinno mieć gumki lub spinki do włosów, przychodzić punktualnie na spotkania (5 min. przed rozpoczęciem treningu),
 • przeprowadza wywiad dotyczący dziecka,
 • zapoznaje rodzica z obowiązującym regulaminem, a rodzic potwierdza akceptację własnym podpisem.

RODZIC:

 • zobowiązany jest do przyjęcia zaplanowanych przez terapeutę terminów spotkań z dzieckiem,
 • powinien poinformować o przewidywanej nieobecności dziecka, co najmniej dzień przed planowaną terapią (elektroniczny dziennik Librus lub kontakt telefoniczny ze szkołą).