Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dla rodziców

 

Spotkania Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły w roku szkolnym 2023/2024

07 września godz. 1630 ("Jedynki" 2022/2023) 
07 września godz. 1900 ("Jedynki" 2023/2024)

18 stycznia godz. 1630
13 czerwca godz. 1630
Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że uległy zmianie zasady ubiegania się o stypendium Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”.


W Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 5 kwietnia 2023 r. pod poz. 2853 została opublikowana uchwała nr LXXIII/2180/23 Rady Miejskiej
w Łodzi z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad przyznania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”.

Treść niniejszej uchwały oraz nowe wzory wniosków są zamieszczone w BIP Urzędu Miasta Łodzi i na stronie internetowej: mia100-zdplnych oraz poniżej w załącznikach do pobrania.

Wnioski o stypendium należy składać zgodnie z brzmieniem §4, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września. Wnioski są tak przygotowane, aby edycja była możliwa tylko we wskazanym zakresie. Po ich wypełnieniu należy je wydrukować i przekazać do zaopiniowania Dyrektorowi szkoły. Następnie wnioskodawca powinien załączyć do wniosku kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia ucznia (poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę) oraz kopię świadectwa szkolnego. Opinia Rady Pedagogicznej powinna stanowić integralną część wniosku (nie osobną kartkę dołączoną do wniosku). Wnioski zostaną przekazane przez Szkołę bezpośrednio
do Sekretariatu Wydziału Edukacji.

Załącznik do pobrania:

  1. Uchwała NR LXXIII/2180/23 Rady Miejskiej w Łodzi
  2. Wniosek - I - III Szkoły Podstawowej
  3. Wniosek - IV - VIII Szkoły Podstawowej


O egzaminie ósmoklasisty
Komunikat CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Ubezpieczenie

Plakat

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie

Sytuacja na Ukrainie nie jest obojętna małym i dużym Polakom. Nasze dzieci chodzą do szkół z dziećmi, których rodzice pochodzą z regionów zza wschodniej granicy Polski. Słyszą o agresji w telewizji, docierają do nich rozmowy rodziców. W tym całym chaosie mogą zgubić się w domysłach i lękach. Propozycja, jak rozmawiać z dziećmi o wojnie.

J. Michalska

Plakat Plakat

 

Szczepimy się!

Nastolatku, chcesz bezpiecznie wyjechać na wakacje? Rodzicu, chcesz bezpiecznie wysłać na wakacje swoje dziecko?

Zgłoś się do jednego z łódzkich punktów szczepień powszechnych. Miejskie punkty szczepień mają pierwszą dawkę szczepionki do podania od ręki.

Informacje dotyczące szczepień.

Szczepimy się!

Szczenienia Szczenienia Szczenienia Szczenienia Szczenienia Szczenienia Szczenienia Szczenienia Szczenienia Szczenienia Szczenienia Szczenienia

 

JAK PORADZIĆ SOBIE W DOBIE COVID-19? 

Wskazówki dla rodziców, opiekunów, dzieci, adolescentów, profesjonalistów.

 

Cyberprzemoc - poradnik dla rodzica

Wszy z głowy

Dziecko w sieci