Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

150-lecie szkoły

Artykuł

W dniu 24 maja 2012 miało miejsce kolejne w tym roku szkolnym doniosłe wydarzenie, które z pewnością przejdzie do historii naszej placówki. Świętowaliśmy 150-lecie istnienia Szkoły nr 7.
Długo przygotowywaliśmy się do tej uroczystości. Aby dokładniej poznać historię naszej szkoły, omówiliśmy najważniejsze fakty z nią związane na godzinach wychowawczych. Uczniowie brali udział w konkursie zorganizowanym z tej okazji – przygotowali makiety szkoły, pisali okolicznościowe wiersze. Szczegółowo opracowaliśmy program uroczystości tak, aby każdy był usatysfakcjonowany udziałem w niej.

apel apel apel

Wszystko po to, aby dzień 24 maja i rocznica 150-lecia nie były tylko pustymi liczbami i nazwami, lecz wiązały się z autentycznymi przeżyciami oraz działaniami. Uczyniły naszych uczniów świadomymi dziedzictwa, jakie przypadło im w udziale; tak, aby zdali sobie sprawę , że są również jego aktywnymi twórcami.
Ten ważny dzień rozpoczęła o godzinie 900 msza święta w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Świętego Franciszka z Asyżu. Celebrował ją ksiądz Proboszcz Wiesław Dura w obecności licznych gości, absolwentów, nauczycieli, uczniów oraz rodziców.

kościół

Uczniowie szkoły czynnie brali udział w uroczystości odczytując czytania, śpiewając psalm oraz służąc do mszy przy ołtarzu. Przekazali dary: tarczę szkoły, kronikę szkolną, chleb, kwiaty oraz dary eucharystyczne. Na koniec ksiądz Proboszcz złożył nam serdeczne życzenia.

uroczystość w kościele uroczystość w kościele uroczystość w kościele uroczystość w kościele

Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy przybyli do szkoły. Witaliśmy licznie przybyłych byłych pracowników szkoły. Rocznica stała się okazją do serdecznych spotkań oraz wzruszających i radosnych wspomnień. Na gości czekała wystawa pamiątek związanych z historią naszej szkoły, między innymi kroniki z dawnych lat, zdjęcia, mundurki, podręczniki oraz prace konkursowe uczniów przygotowane z okazji 150-lecia: makiety szkoły, wiersze, opowiadania. Można było zapoznać się ze specjalnym numerem gazetki szkolnej „Siódemeczka”.
Główne obchody jubileuszu rozpoczęły się o godzinie 1100 w pięknie przyozdobionej sali gimnastycznej. Dekoracja przypomniała elewacje dawnych budynków, w jakich mieściła się nasza szkoła oraz nazwy poprzednich patronów. Zaprezentowano także przykładowe mundurki dziewcząt i chłopców z dawnych lat.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego Dyrektor szkoły, Jarosław Krajewski, wygłosił przemówienie, w którym przypomniał historię „Siódemki”.

Następnie gorąco powitał licznie zgromadzonych gości oraz serdecznie podziękował przybyłym za zaszczycenie uroczystości swoją obecnością.
Wśród dostojnych gości znaleźli się między innymi:

 • Pan Jan Kamiński – Łódzki Kurator Oświaty
 • Pani Wiesława Zewald – Przedstawiciel Wojewody Łódzkiego w randze doradcy
 • Pani Luiza Staszczak-Gąsiorek – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
 • Pani Małgorzata Zwolińska – Dyrektor Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
 • Pan Janusz Moos – Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 • Pani Anna Majewska – Wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
 • Podinspektor Karol Gibki – Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu VII Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • Pani Anna Jasińska wraz z Wiolettą Sitek – Kierownik Referatu Profilaktyki Społecznej Straży Miejskiej w Łodzi
 • Ksiądz Wiesław Dura – Proboszcz Parafii św. Franciszka z Asyżu
 • Pan prof. Bolesław Bolanowski – Prezes Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
 • Pani Alicja Mularczyk – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna
 • Pan Dariusz Pryliński – Przewodniczący Rady Osiedla Piastów-Kurak
 • Pani Karina Witkowska-Różycka z Firmy Witkowska Atelje
 • Pan Jacek Człapiński – absolwent szkoły
 • Pani Katarzyna Sejda wraz z Agnieszką Włostek – Przewodnicząca Rady Rodziców wraz z zastępcą
 • Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół, burs.

uroczystość w szkole uroczystość w szkole uroczystość w szkole uroczystość w szkole

Ponadto przybyło ponad czterdziestu byłych pracowników szkoły: dyrektorów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych. Pojawiło się niemal dwudziestu absolwentów. Prowadzący uroczystość p. Jarosław Krajewski zaprosił imiennie wszystkich związanych w swym czasie ze szkołą na główną scenę, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli każdemu czerwoną różę.

wspólne zdjęcie

Po powitaniu wszystkich znamienitych gości dyrektor zaprezentował zgromadzonym Skrzynię Czasu, w której znalazły się prace uczniów przygotowane na obchody jubileuszu. Wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego dyrektor uroczyście zamknął Skrzynię, ogłaszając przy tym, że zostanie ona otwarta dopiero za dziesięć lat, a prace w niej przechowywane będą przypominać przyszłym uczniom o historii szkoły.

Zamknięcie "Skrzyni czasu" wyniesienie "Skrzyni czasu"

Bardzo ważnym punktem uroczystości było wbicie okolicznościowych gwoździ w drzewce sztandaru szkoły przez: dyrektora Jarosława Krajewskiego - w imieniu absolwenta szkoły, Senatora RP, p. Macieja Grubskiego; dyrektora szkoły w latach 1968-1978, Zygmunta Fiderka oraz absolwenta z roku 1980, Jacka Człapińskiego, po czym wszyscy oni złożyli podpisy w księdze pamiątkowej.
Następnie prowadzące uroczystość, p. Dorota Kuzalska i p. Jolanta Grabowska zaprosiły do wygłaszania okolicznościowych przemówień.
Głos zabrali:

 • Pan Jan Kamiński - Łódzki Kurator Oświaty
 • Pani Wiesława Zewald – Przedstawiciel Wojewody Łódzkiego
 • Pani Luiza Staszczak-Gąsiorek – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
 • Pan Janusz Moos – Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 • Pani Anna Majewska – Wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
 • Pan prof. Bolesław Bolanowski – Prezes Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
 • Pani Julia Szwarc – dyrektor szkoły w latach 1978-1984
 • Pan Jacek Człapiński – absolwent szkoły

W tym czasie zostały także odczytane listy gratulacyjne od Poseł na Sejm RP, pani Małgorzaty Niemczyk oraz od absolwenta szkoły, Senatora RP, pana Macieja Grubskiego. Po przemówieniach goście składali na ręce pana dyrektora gratulacje i wyrażali swój podziw dla sposobu funkcjonowania „Siódemki”. Zaproszeni w swych wystąpieniach często podkreślali wyjątkowość szkoły. Zaznaczali, że z radością i podziwem patrzą, jak się rozwija i jak ich zaskakuje swym zorganizowaniem, dbałością o szczegóły oraz bazą dydaktyczną. Takie słowa napawają radością i dumą. Tym bardziej, że dobra organizacja pozytywnie wpływa na realizację zadań, jakie stoją przed współczesną szkołą.
Po wystąpieniach oficjalnych rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klas IV a, V a oraz VI c pod kierunkiem pani Magdaleny Adamczyk. Nad chórem złożonym z przedstawicieli różnych klas czuwała pani Małgorzata Gęsich, natomiast niepowtarzalną scenografię przygotowała pani Dorota Misztela.

Przedstawienie Przedstawienie

Młodzi aktorzy w zabawny sposób pokazali dzieje szkoły, poczynając od II połowy XIX wieku, kiedy to jeszcze znana dziś wszystkim „Siódemka” była Elementarną Szkołą nr 7. Współcześni uczniowie mogli przekonać się, jak w tamtych czasach wyglądały klasy, jak młodzież przychodziła ubrana do szkoły oraz jakie były relacje uczniów z nauczycielami. Przekonali się, że niegdyś obowiązywały sądy koleżeńskie oraz kary, takie jak zostawanie „w kozie”, czy klęczenie na grochu z cegłą uniesioną ponad głowę.
Z tej odległej rzeczywistości zostaliśmy przeniesieni w I połowę XX wieku, gdy szkoła nosiła imię Juliusza Słowackiego. Z tej sceny dowiedzieliśmy się, że uczniowie nosili charakterystyczne, szerokie kołnierze. Zajęcia odbywały się także w soboty, a przedmiotami obowiązkowymi były między innymi prace ręczne. Ponadto poznaliśmy różne typy nauczycieli, na przykład nauczyciela - filozofa, który wie, że „uczeń nic nie wie”, czy nauczyciela – Rejtana: tylko po jego trupie uczeń dostanie czwórkę.
Trzecia odsłona historii siódemki przeniosła nas w II połowę XX wieku do Szkoły Podstawowej nr 7 imienia „XXX-lecia PRL”. Strojami uczniowskimi były granatowe fartuszki. Dzieci narzekały na obowiązkowe zajęcia w terenie – pomoc rolnikom przy wykopkach. Ponadto poznaliśmy z niej takie typy uczniów jak „boligłówkę”, który choruje przeważnie w czasie sprawdzianów; czy „ziewacza”, skupionego wyłącznie na tym, by się wyspać.
Ostatnia odsłona to „Siódemka” współcześnie. Przybliżone zostały znane od lat problemy np. co zrobić, gdy mama nie może napisać pracy domowej, bo wyjechała, a pozostali domownicy nie radzą sobie za dobrze z językiem polskim.
Po zakończeniu części artystycznej, która wywołała uśmiech na twarzach gości i obecnych „siódemkowiczów”, nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej 150-lecie szkoły.

odsłonięcie tablicy pamiątkowej odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Później goście udali się na słodki poczęstunek. Wspominali historię szkoły oraz oglądali przygotowane ekspozycje, między innymi mogli wziąć udział w wirtualnym spacerze po szkole oraz podziwiać fotografie w prezentacji multimedialnej. Ponadto składali okolicznościowe wpisy w księdze pamiątkowej.
Wszystkim przybyłym jeszcze raz dziękujemy za obecność. Dzięki Wam ten szczególny dzień na długo zapadnie nam w pamięć. Wiemy, że był warty tak wielu przygotowań!

Folder okolicznościowy

Folder folder

 

Podziękowania