Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

„W bezpiecznej i życzliwej atmosferze dbamy o wszechstronny rozwój ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości”

Jesteśmy szkolą bezpieczną i tolerancyjną, twórczą i nowoczesną, ale też pełną szacunku dla naszej historii i jej bohaterów, kultywującą narodowe tradycje, kształtującą świadome postawy obywatelskie oraz pielęgnującą uniwersalne, ogólnoludzkie wartości.

Dążymy do tego, aby nasz uczeń:

 • był kreatywny i poszukujący, prawy i odpowiedzialny, tolerancyjny i uczciwy;
 • potrafił odnaleźć swoje miejsce w grupie zachowując cechy indywidualne;
 • szanował tradycje i kulturę narodu;
 • miał świadomość ekologiczną i prowadził zdrowy styl życia;
 • wykorzystując swoje możliwości dążył do ciągłego rozwoju swojej osobowości i podnoszenia sprawności fizycznej.

Absolwent naszej szkoły odczuwa potrzebę kształtowania umiejętności i pogłębiania wiedzy potrafiąc odnaleźć się na wyższym etapie kształcenia.

W roku szkolnym 2023/2024 planujemy utworzenie trzech klas pierwszych:

Klasa I a

 

Klasa I b

 

Klasa I c

 

Terminy prób sprawności fizycznej

Próby sprawności fizycznej odbędą się w hali sportowej MOSiR ul. Karpacka 61 w Łodzi

 • ...2023r. godz. 15.30 - dziewczęta (wygodny strój sportowy, skarpety)
 • ...2023r. godz. 15.30 - chłopcy (wygodny strój sportowy, skarpety)
Szanowni Rodzice/Opiekunowie dzieci siedmioletnich

Od 04.05.2022 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, która będzie trwała do 27.06.2022 r. Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru uczniów do klas pierwszych znajdą Państwo. W przypadku pytań i niejasności prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą tel. 42 684-19-76.

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ NA ROK SZKOLNY 2022/2023
 1. W przypadku dzieci zamieszkałych/zameldowanych w obwodzie Szkoły należy złożyć „Zgłoszenie”.
 2. W przypadku dzieci zamieszkałych/zameldowanych poza obwodem Szkoły należy wypełnić „Wniosek”.

Zasady dotyczące rekrutacji uczniów do klas pierwszych oraz kryteriów zawarte są w Statucie Szkoły. Szczegółowe informacje dotyczące naboru i postępowania rekrutacyjnego dostępne są w sekretariacie Szkoły wraz z odpowiednimi drukami, które można także pobrać poniżej.

Terminarz naboru:
 • ...2022 r. – ...2022 r. do godz. 1500 – składanie* zgłoszeń kandydatów do klas ogólnych szkół podstawowych lub wniosków o przyjęcie kandydatów do klas ogólnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów;
 • ...2022 r. – ...2022 r. do godz. 1500 – składanie wydrukowanych z systemu wniosków o przyjęcie kandydatów do oddziałów sportowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
 • ...2022 r. – ...2022 r. – udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej do oddziałów sportowych organizowanych przez szkoły (terminarz i informacje przekazywane przez sekretariat szkoły)
 • ...2022 r. do godz. 1200 – podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
 • ...2022 r. – ...2022 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjna wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • ...2022 r. do godz. 1200 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • ...2022 r. – ...2022 r. do godz. 1500 - potwierdzanie przez rodziców, w postaci pisemnego oświadczenia*, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.
 • ...2022 r. do godz. 1200 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

* Dopuszcza się dokonanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej czynności:

 • składania wydrukowanych z systemu: zgłoszeń kandydatów do klas pierwszych ogólnodostępnych obwodowych szkol podstawowych lub wniosków 0 przyjęcie kandydatów do klas pierwszych ogólnodostępnych szkol podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • składania do dyrektorów szkol, w których prowadzone są oddziały integracyjne lub szkoły integracyjnej podań o przyjęcie kandydatów do oddziału integracyjnego wraz z orzeczeniem 0 potrzebie kształcenia specjalnego,
 • składanie przez rodzic6w kandydat6w spoza obwodu zakwalifikowanych do danej szkoły pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.
Wzory dokumentów do pobrania:

Oddziały ogólne

Oddział sportowy

Klauzula informacyjna

 • Wniosek
 • Zgłoszenie
Zapewniamy:
 • indywidualne podejście do każdego ucznia, poszanowanie jego godności,
 • energiczną, pełną zapału, kreatywną kadrę pedagogiczną,
 • ciekawe, atrakcyjne i efektywne formy pracy,
 • opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty szkolnego i pielęgniarki,
 • całodzienną opiekę świetlicy szkolnej,
 • smaczne, obfite i tanie obiady,
 • uczestniczyliśmy lub uczestniczymy w programach:
  „Młodzi ekolodzy to my”, „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Trener Osiedlowy”, „Edukacja przez szachy w szkole”, "Piękna nasza Polska cała", "Oblicza Dialogu - Młody Asyż, młodzież na rzecz tolerancji", "Budząca się szkoła", "CMI - Centrum Mistrzostwa Informatycznego", "Odkrywcy Łodzi", "Niepodległą", "AIESEC - Poland", "Dzień z życia z Pałacem Herbsta", "Europe CodeWeek", "Łódzkie Orlęta, Spadkobiercy Niepodległości", i "Szkoła Przyjazna Zwierzętom".

Proponujemy:
 • zajęcia z terapii pedagogicznej, logopedii, arteterapii i biofeedback'u
 • zajęcia z gimnastyki sportowej, basen i szachy,
 • zajęcia w środowisku pozaszkolnym: Dom Kultury, Instytut Europejski, Ośrodek Edukacji Ekologicznej, teatry, kina, muzea, przedszkola i inne instytucje,
 • zajęcia pozalekcyjne:
  • koło dziennikarsko–redakcyjne gazetki szkolnej „SIÓDEMECZKA” ,
  • koło polonistyczne Mistrzowie pióra,
  • koło języka angielskiego ECO WARRIORS,
  • koło historyczne,
  • koło chemiczne,
  • koło historii i kultury kresów wschodnich,
  • koło Młodych Przyjaciół Łodzi,
  • koło regionalne "Łódź moja mała Ojczyzna",
  • koło Młodych Ekologów,
  • koło plastyczne,
  • koło religijne,
  • szkolne koło ratowników,
  • szkolne koło Caritas,
  • szkolne koło wolontariatu,
  • chór szkolny,
  • szkolny klub szachowy,
  • Klub Obserwatorów Ptaków,
  • koło turystyki pieszej „Siódemkowe piechurki”,
  • koło przyjaciół biblioteki,
  • koło debaty oxfordzkiej,
  • koło filmowe,
  • arteterapia,
  • zajęcia wyrównujące wiedzę z j. polskiego, matematyki, chemii i fizyki,
  • zajęcia uspołeczniające ukierunkowane na empatię i tolerancję.

 

"SIÓDEMKA" to szkoła z tradycjami, to prestiż i renoma, to gwarancja wysokiej jakości nauczania, wychowania i opieki.