Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

 • „W bezpiecznej i życzliwej atmosferze dbamy o wszechstronny rozwój ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości”

Jesteśmy szkolą bezpieczną i tolerancyjną, twórczą i nowoczesną, ale też pełną szacunku dla naszej historii i jej bohaterów, kultywującą narodowe tradycje, kształtującą świadome postawy obywatelskie oraz pielęgnującą uniwersalne, ogólnoludzkie wartości.

Dążymy do tego, aby nasz uczeń:

 • był kreatywny i poszukujący, prawy i odpowiedzialny, tolerancyjny i uczciwy;
 • potrafił odnaleźć swoje miejsce w grupie zachowując cechy indywidualne;
 • szanował tradycje i kulturę narodu;
 • miał świadomość ekologiczną i prowadził zdrowy styl życia;
 • wykorzystując swoje możliwości dążył do ciągłego rozwoju swojej osobowości i podnoszenia sprawności fizycznej.

Absolwent naszej szkoły odczuwa potrzebę kształtowania umiejętności i pogłębiania wiedzy potrafiąc odnaleźć się na wyższym etapie kształcenia.

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe tutaj.
W roku szkolnym 2024/2025 planujemy utworzenie trzech klas pierwszych:

Klasa I a

„Mali Aktorzy” - zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z podstawą programową MEiN. Treści nauczania będą wzbogacone zajęciami rozwijającymi umiejętności recytatorskie, teatralne, muzyczne, twórcze działanie poprzez ekspresję werbalną i niewerbalną. Aktywność teatralna pozwoli dzieciom na wyrażanie swoich emocji, przeżyć oraz zadba o pozytywne poczucie własnej wartości.

Wychowawca mgr Emila Mańko

Klasa I b

„Mali sportowcy"- zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z podstawą programową MEiN oraz zajęcia gimnastyki sportowej wg programu klasyfikacyjnego PZG. Ważnym elementem pracy dydaktycznej i wychowawczej będzie rozwijanie wszystkich talentów dzieci. Poprzez trening pamięci i zabawy matematyczne będziemy rozwijać koncentrację uwagi i logiczne myślenie.

Wychowawca mgr Ewelina Przelazły

Klasa I c

„Mali Artyści” - zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z podstawą programową MEiN. Treści nauczania będą wzbogacone zajęciami rozwijającymi umiejętności manualne, wyobraźnię, kreatywność i twórcze działanie poprzez ekspresję słowną, plastyczną i techniczną. Twórcza aktywność pozwoli dzieciom na wyrażanie swoich myśli i przeżyć oraz rozwijanie samodzielności. 

Wychowawca mgr Dorota Skrobek

Terminy prób sprawności fizycznej

Próby sprawności fizycznej odbędą się w hali sportowej MOSiR ul. Karpacka 61 w Łodzi

 • ...05.2024 r. godz. 15.30 - dziewczęta (wygodny strój sportowy, skarpety)
 • ...05.2024 r. godz. 15.30 - chłopcy (wygodny strój sportowy, skarpety)
Szanowni Rodzice/Opiekunowie dzieci siedmioletnich

Od ...05.2024 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025, która będzie trwała do ...05.2024 r. Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru uczniów do klas pierwszych znajdą Państwo. W przypadku pytań i niejasności prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą tel. 42 684-19-76.

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ NA ROK SZKOLNY 2024/2025
 1. W przypadku dzieci zamieszkałych/zameldowanych w obwodzie Szkoły należy złożyć „Zgłoszenie”.
 2. W przypadku dzieci zamieszkałych/zameldowanych poza obwodem Szkoły należy wypełnić „Wniosek”.

Zasady dotyczące rekrutacji uczniów do klas pierwszych oraz kryteriów zawarte są w Statucie Szkoły. Szczegółowe informacje dotyczące naboru i postępowania rekrutacyjnego dostępne są w sekretariacie Szkoły wraz z odpowiednimi drukami, które można także pobrać poniżej.

Terminarz naboru:
 • ...05.2024 r. – ...05.2024 r. do godz. 1500 – składanie* zgłoszeń kandydatów do klas ogólnych szkół podstawowych lub wniosków o przyjęcie kandydatów do klas ogólnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów;
 • ...05.2024 r. – ...05.2024 r. do godz. 1500 – składanie wydrukowanych z systemu wniosków o przyjęcie kandydatów do oddziałów sportowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
 • ...05.2024 r. – ...05.2024 r. – udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej do oddziałów sportowych organizowanych przez szkoły (terminarz i informacje przekazywane przez sekretariat szkoły)
 • ...05.2024 r. do godz. 1200 – podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
 • ...06.2024 r. – ...06.2024 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjna wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • ...06.2024 r. do godz. 1200 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • ...06.2024 r. – ...06.2024 r. do godz. 1500 - potwierdzanie przez rodziców, w postaci pisemnego oświadczenia*, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.
 • ...06.2024 r. do godz. 1200 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Wzory dokumentów do pobrania:

Oddziały ogólne

Oddział sportowy

Klauzula informacyjna

 • Wniosek
 • Zgłoszenie
Zapewniamy:
 • indywidualne podejście do każdego ucznia, poszanowanie jego godności,
 • energiczną, pełną zapału, kreatywną kadrę pedagogiczną,
 • ciekawe, atrakcyjne i efektywne formy pracy,
 • opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty szkolnego i pielęgniarki,
 • całodzienną opiekę świetlicy szkolnej,
 • smaczne, obfite i tanie obiady,
 • uczestniczyliśmy lub uczestniczymy w programach:
  „Młodzi ekolodzy to my”, „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Trener Osiedlowy”, „Edukacja przez szachy w szkole”, "Piękna nasza Polska cała", "Oblicza Dialogu - Młody Asyż, młodzież na rzecz tolerancji", "Budząca się szkoła", "CMI - Centrum Mistrzostwa Informatycznego", "Odkrywcy Łodzi", "Niepodległą", "AIESEC - Poland", "Dzień z życia z Pałacem Herbsta", "Europe CodeWeek", "Łódzkie Orlęta, Spadkobiercy Niepodległości", i "Szkoła Przyjazna Zwierzętom".

Proponujemy:
 • zajęcia z terapii pedagogicznej, logopedii, arteterapii i biofeedback'u
 • zajęcia z gimnastyki sportowej, basen i szachy,
 • zajęcia w środowisku pozaszkolnym: Dom Kultury, Instytut Europejski, Ośrodek Edukacji Ekologicznej, teatry, kina, muzea, przedszkola i inne instytucje,
 • zajęcia pozalekcyjne:
  • koło dziennikarsko–redakcyjne gazetki szkolnej „SIÓDEMECZKA” ,
  • koło polonistyczne Mistrzowie pióra,
  • koło języka angielskiego ECO WARRIORS,
  • koło historyczne,
  • koło chemiczne,
  • koło historii i kultury kresów wschodnich,
  • koło Młodych Przyjaciół Łodzi,
  • koło regionalne "Łódź moja mała Ojczyzna",
  • koło Młodych Ekologów,
  • koło plastyczne,
  • koło religijne,
  • szkolne koło ratowników,
  • szkolne koło Caritas,
  • szkolne koło wolontariatu,
  • chór szkolny,
  • szkolny klub szachowy,
  • Klub Obserwatorów Ptaków,
  • koło turystyki pieszej „Siódemkowe piechurki”,
  • koło przyjaciół biblioteki,
  • koło debaty oxfordzkiej,
  • koło filmowe,
  • biofeedback,
  • zajęcia wyrównujące wiedzę z j. polskiego, matematyki, chemii i fizyki,
  • zajęcia uspołeczniające ukierunkowane na empatię i tolerancję.

 

"SIÓDEMKA" to szkoła z tradycjami, to prestiż i renoma, to gwarancja wysokiej jakości nauczania, wychowania i opieki.

Zapraszamy do zwiedzania naszej szkoły