Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Bezpiecznie na drodze

ROK SZKOLNY 2023/2024

Plan działań z zakresu bezpieczeństwa

Koordynator: Beata Draczko

Treści i zadania

Formy realizacji

Klasy

Osoby odpowiedzialne

Termin

Bezpieczna droga do szkołyPrzypomnienie zasad poruszania się po ulicach. Rozpoznawanie grup znaków drogowych, wykonanie modeli wybranych znaków drogowych.
Pokaz filmu związanego z tematyką zachowania się dzieci na ulicy i w środkach komunikacji miejskiej. Wykonanie ilustracji do wybranych sytuacji i zachowań pozytywnych i niewłaściwych.
kl. I - IIIwychowawcy, koordynator d/s bezpieczeństwa dzieciwrzesień
Zasady bezpieczeństwa dotyczące pieszychZajęcia dotyczące budowy drogi, przepisów dotyczących poruszania się pieszych w terenie zabudowanym i poza nią, znaki dotyczące pieszych.kl. IV - Vnauczyciel technikiwrzesień/październik
Bezpieczeństwo przede wszystkimNa zajęciach uczniowie zapoznają się ze znakami bezpieczeństwa, poznają przebieg drogi ewakuacyjnej na terenie szkoły.kl. IVnauczyciel technikiwrzesień
Bezpieczeństwo w szkole& Przypomnienie zasad związanych z bezpieczeństwem w szkole oraz zachowania się podczas ewakuacji.
 Pokaz filmu edukacyjnego.
 próbny alarm p/poż.
Zapoznanie uczniów z zasadami zachowania się w szkole w czasie pandemii korona wirusa.
kl. I - IIIwychowawcywrzesień

Bezpiecznie w komunikacji zbiorowej. Bądź widoczny na drodze

Zajęcia z zakresu właściwego korzystania i zachowania w środkach komunikacji zbiorowej.
Zajęcia poświęcone właściwemu oznakowaniu i ubraniu w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa, w ruchu drogowym jako pieszy.
kl. Vnauczyciel technikipaździernik
Bezpieczeństwo w sieciZapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu.kl. I - IIIwychowawcy, koordynator d/s bezpieczeństwa dziecipaździernik
Bezpieczne otoczeniePogadanka jak się zachować w kontaktach z osobą obcą, dbając o swoje bezpieczeństwo. Pokaz filmów edukacyjnych.kl. I - IIIwychowawcy, koordynator d/s bezpieczeństwa dziecilistopad
Chcę być rowerzystąZajęcia poświęcone oznakowaniu dróg dla rowerów, zasadom bezpiecznego poruszania się, jako rowerzysta.kl. IV - Vnauczyciel technikilistopad/kwiecień
Bezpieczny domZajęcia poświęcone zasadom bezpiecznego korzystania ze sprzętów domowych. Wykorzystanie kart pracy, filmów edukacyjnych i pogadanek.kl. I - IIIwychowawcy, koordynator d/s bezpieczeństwa dziecigrudzień
Znaki i sygnały drogoweZajęcia związane ze sposobem oznakowania dróg i sterowania ruchem za pomocą znaków i sygnałów drogowych. Zapoznanie ze znakami dotyczącymi ruchu pieszych i rowerzystów.kl. IV - Vnauczyciel technikigrudzień
Manewry drogowe

ZZajęcia dotyczące podstawowych manewrów drogowych i ich zastosowanie w trakcie jazdy rowerem.

kl. IV - V


nauczyciel technikistyczeń
Sygnały drogowe i ich hierarchia"Zajęcia dotyczące sygnałów drogowych stosowanych w ruchu drogowym.kl. IV i Vnauczyciel technikistyczeń
Bezpieczne ferieKonkurs plastyczny „Bezpiecznie na śniegu i lodzie”
- zajęcia poświęcone zasadom przemieszczania się, zachowania oraz korzystania z tras narciarskich i saneczkowych, lodowisk. Przypomnienie zasad poruszania się środkami transportu.
- Konkurs „bezpieczne ferie” . Forma konkursu – plakat.
kl.I - VIIIwychowawcy, koordynator d/s bezpieczeństwa dzieci, koordynator do spraw bezpieczeństwastyczeń
Skrzyżowania – pojęcia podstawowe , rodzaje skrzyżowań, zasady ruchu na skrzyżowaniachUczniowie poznają rodzaje skrzyżowań oraz zasady poruszania się po nich w zależności od zasad pierwszeństwa.kl. IV - Vnauczyciel technikiluty/kwiecień
Pierwsza pomoc przedmedycznaZajęcia dotyczące rozróżniania numerów alarmowych, zasady zachowanie się w sytuacjach trudnych lub w razie wypadku. Zasady udzielania pierwszej pomocy przez dzieci, utrwalenie znajomości numerów alarmowych. Pokaz filmu edukacyjnego.kl. I - IIIwychowawcy, koordynator d/s bezpieczeństwa dzieciluty
Podstawy pierwszej pomocyZajęcia uczące młodzież: postępowania w miejscu zdarzenia, pomocy osobie nieprzytomnej oddychającej. Ćwiczenia teoretyczne i praktyczne.kl. VIIInauczyciel edukacji dla bezpieczeństwaluty
Przygotowanie roweru do jazdy, budowa roweruUczniowie zapoznają się z budową roweru, jego obowiązkowym wyposażeniem, budową oraz zasadą działania układów hamulcowego, napędowego i oświetleniowego.kl. IV - Vnauczyciel technikimarzec
Niebezpieczne zjawiska atmosferyczneZajęcia poświęcone zasadom bezpieczeństwa w czasie wichury, burzy i innych niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Wykorzystanie kart pracy, filmów edukacyjnych i pogadanek.kl. I - IIIwychowawcy, koordynator d/s bezpieczeństwa dziecimarzec
Podstawy pierwszej pomocyZajęcia teoretyczne i praktyczne na fantomach dotyczące postępowania z osobą nieprzytomną nieoddychającą – resuscytacja krążeniowo–oddechowa. Zapoznanie się z zawartością apteczki pierwszej pomocy, postępowanie w przypadku krwawień i krwotoków.kl. VIIInauczyciel edukacji dla bezpieczeństwamarzec
Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznejUczniowie zapoznają się z zasadami postępowania na miejscu zdarzenia drogowego, telefonami alarmowymi, zasadami postępowania w określonych urazach.kl. Vnauczyciel technikikwiecień
Zachowanie wobec zwierzątZajęcia poświęcone zasadom bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami. Wykorzystanie kart pracy, filmów edukacyjnych i pogadanek.kl. I - IIIwychowawcy, koordynator wychowania komunikacyjnego klas młodszychkwiecień
Podstawy pierwszej pomocyZajęcia on-line uczące praktycznego postępowania w przypadku złamań, zwichnięć, oparzeń, odmrożeń, zachłyśnięcia, zawału serca, udaru mózgu, napadu padaczki, ciała obcego w oku, zatruć, porażenia prądem, ukąszeń oraz użądleń. Postępowanie w przypadku topielca. Korzystanie z własnych pokazów oraz filmów edukacyjnych. Wykonywanie kart pracy i własnych nagrań postępowania w powyższych przypadkach.kl. VIIInauczyciel edukacji dla bezpieczeństwakwiecień
Sprawny rowerZajęcia poświęcone oznakowaniu dróg dla rowerów, zasadom bezpiecznego poruszania się, jako rowerzysta.kl. I - IIIwychowawcymaj
Bezpieczne wakacjeZajęcia będą poświęcone zasadom organizacji wyjazdów turystycznych, pieszych, rowerowych.kl. Vnauczyciel technikimaj
Konkurs dla klas VIII z pierwszej pomocyKonkurs składający się z części teoretycznej i części praktycznej z pierwszej pomocy.kl. VIIIkoordynator do spraw bezpieczeństwamaj
Konkurs „bezpieczny wypoczynek”Konkurs dla klas IV-VIII. Konkurs plastyczny.kl. IV - VIIIkoordynator do spraw bezpieczeństwaczerwiec
Bezpieczne wakacje- Ustalenie listy „dobrych rad” na wakacje, wykonanie do niej ilustracji.
- Cykl zajęć poświęcony bezpieczeństwu zabaw letnich.
- Zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące zasad organizacji wyjazdów turystycznych w różnorodnym terenie, pobytu i zachowania się w czasie wyjazdów zorganizowanych. Nabywanie umiejętności korzystania z map, informacji turystycznej, zapoznanie ze znakami i symbolami stosowanymi w turystyce.
kl. IV - VIIIwychowawcyCzerwiec