Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wstęp

Organizacja szkolnictwa łódzkiego rozpoczęła się w pierwszej połowie XIX wieku, chociaż ówczesne szkoły miały bardzo różniące się od dzisiejszego system nauczania, siatkę godzin lekcyjnych oraz sposób przyjęcia dzieci do szkoły. Szkoły elementarne (dzisiaj nazwalibyśmy je podstawowymi), gdzie uczono zaledwie pisać i czytać były marzeniem wielu dzieci i ich rodziców. Do łódzkich szkół początkowych uczęszczało zaledwie 10% dzieci w wieku szkolnym. Sytuacja ta była wynikiem polityki rządu rosyjskiego, tj. Łódź po rozbiorach  znalazła się w granicach Królestwa Polskiego, stanowiącego zabór rosyjski.

W Łodzi pierwsza szkoła została otwarta w 1837 r. Przez wiele lat, do 1862 roku, w mieście funkcjonowało 3 szkoły. Klęska Rosji w wojnie krymskiej i wstąpienie na tron Aleksandra II spowodowało wprowadzenie polityki liberalnej na ziemiach polskich.

W 1862 r. przywrócono odrębny rząd dla Królestwa na czele którego stanął Aleksander Wielkopolski. Miało to wielkie znaczenie dla szkolnictwa, ponieważ za czasów krótkich rządów Wielkopolskiego udało się zreorganizować szkolnictwo na wszystkich szczeblach, m.in. zwiększając liczbę szkół elementarnych. Zmiany te dotknęły również szkolnictwo łódzkie, mianowicie otworzono w Łodzi sześć szkół elementarnych, które otrzymały kolejne numery – 4, 5, 6, 7, 8, 9. Szkoła nr 7 mieściła się przy ulicy Głównej 1279 (obecnie ul. Piłsudskiego).

  

 

Spis szkół początkowych miasta Łodzi (1897 r.)
Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi, sygn. 5676, k.8

Lista nauczycieli polskich szkół miejskich (1916/17 r.)
Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi. Wydział Oświaty i Kultury, sygn. L-13577, k. 8-9

  

Mianowanie kierownikiem szkoły nr 7 Andrzeja Kotynia (1924 r.)
Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi. Wydział Oświaty i Kultury, sygn. L-13647

Spis inwentarza szkoły powszechnej nr7 (sala klasy 1b)

 

 

Plan szkoły powszechnej nr 7 przy ul. Targowej
Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi. Wydział Oświaty i Kultury, sygn. L-13647,
k. 258

Protokół z czynności przyjęcia inwentarza 7-klasowej publicznej szkoły powszechnej nr 7 (1928 r.)
Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi. Wydział Oświaty i Kultury, sygn. L-13647, k. 276

     Liczby uczniów ani nazwisk pierwszych nauczycieli tej szkoły na razie nie udało się ustalić w całości. Natomiast wiadomo, iż w roku szkolnym 1880-1881 do szkoły uczęszczało 73 chłopców i 36 dziewczynek, którzy byli podzieleni na III grupy (klasy). W latach następnych liczba uczniów stałe wzrastała: w 1884 – 99 uczniów, w 1886 r . – 147, w 1888 r. – 196, a pod koniec XIX wieku (w 1898r.) – 279 uczniów.
     W szkole nr 7 najliczniejszą grupą były uczniowie wyznania ewangelickiego o czym świadczą statystyki sporządzone dla magistratu. W 1884 r. zanotowano, iż do szkoły uczęszcza 81 ewangelików (a więc głównie Niemców) i zaledwie 20 katolików. Cztery lata później w szkole uczyło się:  

Tabela 1. Podział uczniów szkoły nr 4 w latach 1888 r. według narodowości i wyznania

Według narodowości

Według wyznania

RosjaniePolacyNiemcyPrawosławniKatolicyEwangelicy
13169138134

 Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi, Łódzka Dyrekcja Szkolna, sygn. 2832

W trakcie kwerendy archiwalnej udało się ustalić niektóre nazwiska nauczycieli uczących w szkole nr 7 w latach 1888-1896:

1888 r. – Franciszka Zakszewska (robótki ręczne), Stanisław Musiatowicz (młodszy nauczyciel)

1889 r. – Marija Zawitajewa (robótki ręczne), Stanisław Musiatowicz (młodszy nauczyciel), Julia Weber (młodszy nauczyciel)

1890 r. – Julia Weber, Aleksandera Szelepina

1891 r. – Warwara Korsunskaja (robótki ręczne)

1892 r. – Bronisława Tananewicz (robótki ręczne)

1894 r. – Janina Łuczkowskaja (młodszy nauczyciel)

1895 r. – Julij Golc (młodszy nauczyciel), Feofil Wrzesiński (młodszy nauczyciel).

1896 r. – R.Bitner, Dolewski, J. Frajer, Golc

(Pensje nauczycieli szkół elementarnych były bardzo niskie, stąd wynikały częste rotacje na stanowiskach nauczycielskich)

         Na początku XX wieku, w 1903 r. szkoła elementarna nr 7 już mieściła się przy ul. Głównej 30, co było powodowane tym, że szkoła od początku swojego istnienia funkcjonowała w wynajmowanych od osób prywatnych pomieszczeniach.