Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Terapia pedagogiczna

Czy bać się dysleksji?

    W naszej wieloletniej pracy pedagogicznej niejednokrotnie spotykałyśmy się z dziećmi, które mimo prawidłowego rozwoju umysłowego i często wysokich możliwości intelektualnych, miały problemy z nauką czytania i pisania. Z biegiem czasu liczba takich dzieci wzrastała, a rodzice coraz częściej zadawali pytania, jak właściwie pomagać dziecku, które ma tak specyficzne problemy. Ten rodzaj trudności został nazwany dysleksją.

    Pracę z dzieckiem dyslektycznym należy rozpocząć jak najwcześniej. U dzieci z zerówki czy pierwszej klasy mówi się jeszcze o ryzyku, u starszych, czyli czasami już drugiej – trzeciej klasy szkoły podstawowej, rozpoznaje się dysleksję rozwojową. Jeśli dobrze interweniuje się na poziomie dziecka 6-7 letniego, to istnieje duża szansa, że łatwiej pokona te trudności i będą one mniejsze. Później jest już dużo trudniej. Pracą z dzieckiem powinien zająć się pedagog terapeuta.

           Wiemy, że często dzieci dyslektyczne są obdarzone naturalnymi zdolnościami i talentami, które właściwie rozwijane mogą zaowocować prawdziwym mistrzostwem czego przykładem mogą być tacy sławni dyslektycy jak: H. Ch. Andersen, A. G. Bell, W. Churchill,  L. Da Vinci, W. Disney, A. Einstein, H. Ford, Cher.

Czy zatem bać się dysleksji? W naszej szkole NIE!

Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku. Działania terapeutyczne mają na celu wszechstronny rozwój zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych dziecka. W procesie terapii pedagogicznej terapeuta zwraca szczególna uwagę na usprawnianie u dziecka jego percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej i słuchowej, sprawności ruchowej zarówno w obrębie motoryki małej – sprawności ręki, jak i motoryki dużej, dotyczącej całego ciała, usprawniania grafomotorycznego, ćwiczenia koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni.
Terapeuci pracują z Dziećmi w oparciu o program "Ortograffiti z Bratkiem" w klasach młodszych oraz "Ortograffiti" w starszych klasach. Metoda "Ortograffiti" pozwala na stosowanie ćwiczeń jednocześnie rozwijających funkcje wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, dotykowo-kinestetyczne i motoryczne. Kładzie nacisk na wielozmysłowość w procesie uczenia się. Przygotowywane są również dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów indywidualne karty pracy.

Nauczyciele terapeuci:

  • Jolanta Budziewska
  • Anna Skurtys
  • Emilia Mańko
  • Katarzyna Sejda

Plan pracy w roku szkolnym 2023/2024

Plan zajęć
 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek

Jolanta Budziewska

   13:50-14:35 

Emilia Mańko

8:55-9:40    

Anna Skurtys

 14:45-15:3011:50-12:3516:35-17:20 

Katarzyna Sejda

    9.50-10.35

Kinga Dybowska

10:45 - 11:30