Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

VIII Konkurs "Orlęta Filmowe Łodzi"

Konkurs finansowany z środków finansowych z budżetu Miasta Łodzi w ramach zadania "promocja oświaty".

REGULAMIN

VIII KONKURSU FILMOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

"ORLĘTA FILMOWE ŁODZI"

POD PATRONATEM PREZYDENT MIASTA ŁODZI

 Logo TVP3 Logo Helios 

Temat: „Szczęście niejedno ma imię"

I. ORGANIZATOR I FUNDATOR NAGRÓD

- Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi,

- Muzeum Kinematografii w Łodzi,

- Zespół Producencki WJTeam/Likaon,

- Helios Łódź Sukcesja

II. ADRESAT KONKURSU

Uczniowie szkół podstawowych.

III. CELE KONKURSU

- kształtowanie umiejętności prowadzenia narracji przy użyciu języka filmu

- zachęcenie do aktywności twórczej

- popularyzacja filmu jako dziedziny sztuki

- kształtowanie umiejętności tworzenia filmu

- kształtowanie umiejętności pracy w grupie

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Komisja będzie oceniać zrealizowane przez uczniów filmy, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- wymogi formalne - związek z tematem, długość od 3 do 5 minut,

- oryginalność,

- pomysłowość,

- jakość artystyczna,

- reżyseria,

- scenariusz,

- gra aktorska,

- scenografia,

- kostiumy,

- wartość edukacyjna filmu.

Pracę w formie mp4 należy dostarczyć na płycie DVD. Wraz z nią załącznik, informujący o reżyserze, scenarzyście, aktorach, autorach scenografii oraz kostiumach (wzór – załącznik nr 2).

V. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs jest jednoetapowy.

Zwycięzców wyłoni Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi.

VI. TERMINARZ I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Zgłoszenie filmów do 30 kwietnia 2024 r. Szkolna Komisja Konkursowa oceni filmy i wyłoni zwycięzców.

ZGŁASZANIE FILMÓW DO KONKURSU

SZKOŁA MOŻE ZGŁOSIĆ MAKSYMALNIE 3 FILMY.

Ekipa filmowa może składać się z maksymalnie 10 uczniów.

Film konkursowy wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi lub wysłać na adres Szkoły. Filmy mają wpłynąć do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

Wysyłając zgłoszenie na konkurs rodzice/opiekunowie prawni uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych do celów konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

Ponadto do karty zgłoszenia należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia oraz zgodę na wykorzystywanie wizerunku osób występujących w filmie.

VII. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystości podsumowania konkursu 22 maja 2024 roku w Muzeum Kinematografii w Łodzi, plac Zwycięstwa 1, o godzinie 10.00. W trakcie uroczystości w sali kinowej Muzeum odbędzie się projekcja nagrodzonych filmów.

VIII. NAGRODY

Szkolna Komisja Konkursowa przyzna statuetki "Orlęta Filmowe Łodzi" w kategoriach: najlepszy film, reżyseria, scenariusz, aktor, aktorka, scenografia, kostiumy. Statuetki są ufundowane przez Szkołę Podstawową nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi.

Jednym z fundatorów nagrody głównej jest Zespół Producencki WJTeam/Likaon.

Szkolna Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowej nagrody za najlepsze zdjęcia i montaż, której fundatorem jest Zespół Producencki WJTeam/Likaon.

Ponadto wśród nagród: bilety do kina Kinematograf oraz zwiedzanie Muzeum w dniu podsumowania konkursu – sponsor Muzeum Kinematografii; bilety do kina i książki ufundowane przez Helios Łódź Sukcesja.

Uczestnicy uroczystości podsumowania konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

IX. UWAGI KOŃCOWE

  1. Zaproszenia na uroczystość podsumowania konkursu zostaną przekazane z odpowiednim wyprzedzeniem.
  2. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Szkolną Komisję Konkursową są ostateczne.

X. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu; zgoda na wykorzystywanie wizerunku dla celów konkursu (dotyczy wszystkich osób pojawiających się na ekranie); zgoda na publiczne odtwarzanie filmu.

Załącznik nr 2 - ekipa filmowa.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2