Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

XXII Konkurs Wiedzy o Ptakach

Logo
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich,
Klub Obserwatorów Ptaków,
Grupa Łódzka Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
 zapraszają do udziału

w XXII KONKURSIE WIEDZY O PTAKACH

pod hasłem

„Hej dzieciaki! Hej młodziaki! Jakie to ptaki?”

Sponsorzy i fundatorzy nagród

Logo SP7 Logo Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Logo Komitet Ochrony Orłów Logo Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łódzkiej Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśniej Rogów KOROB

Konkurs objęty jest patronatem Prezydent Miasta Łodzi

Logo

Sympatycy i miłośnicy ptaków chcąc podtrzymać oraz pogłębić zainteresowanie tematyką ornitologiczną, mają przyjemność po raz dwudziesty pierwszy zaprosić Państwa do udziału w  Konkursie Wiedzy o Ptakach, który tradycyjnie odbywa się pod patronatem Prezydent Miasta Łodzi.   

Dotychczasowe Konkursy spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Brało w nich udział łącznie ponad 1400 uczniów z 50 szkół podstawowych aglomeracji łódzkiej. Tradycyjnie wszyscy uczestnicy jak i ich opiekunowie otrzymali dyplomy oraz upominki, a najlepsi cenne nagrody rzeczowe dzięki zaangażowaniu sponsorów i opiece łódzkich mediów.

Przypominamy, że w naszej szkole działa również Klub Obserwatorów Ptaków. Dokładny opis planowanych wycieczek terenowych i miejsca zbiórek oraz dokładny regulamin tegorocznej edycji konkursu znajdą Państwo poniżej oraz na stronie internetowej szkoły pod hasłem Klub Obserwatorów Ptaków.

I. Regulamin Konkursu Wiedzy o Ptakach: “Hej dzieciaki! Hej młodziaki! Jakie to ptaki?”
 Cele konkursu:
 1. Pobudzanie świadomości ekologicznej.
 2. Szerzenie wśród dzieci wiedzy na temat ptaków, ich znaczenia oraz zagrożeń
  dla ich bytowania.
 3. Promowanie działalności związanej z ochroną przyrody ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ornitologicznych.
 4. Integracja uczniów z różnych szkół mających wspólne zainteresowania.
Zasady uczestnictwa i zadanie konkursowe:

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Hej dzieciaki! Jakie to ptaki? – adresowany do uczniów klas II-VI szkoły podstawowej.
 • Hej młodziaki! Jakie to ptaki? - adresowany do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych

Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczniów w każdej kategorii wiekowej.  W przypadku większej liczby chętnych, prosimy o kontakt z organizatorem konkursu.

Termin i miejsce konkursu

Konkurs odbędzie się w dniu 8 maja 2024 r. (środa) w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi przy ul. Wiosennej 1.

 • Hej dzieciaki! Jakie to ptaki? - o godzinie 9.00,
 • Hej młodziaki! Jakie to ptaki? - o godzinie 10.00,

Podsumowanie i ogłoszenie wyników przewidziane jest na godzinę 11.30.

Przebieg konkursu

Konkurs składa się z trzech etapów trwających łącznie 45 minut

 1. Test wyboru.
 2. Rozpoznawanie głosów ptaków.
 3. Rozpoznawanie gatunków ptaków na podstawie materiałów wizualnych.
Nagrody
 • dyplomy dla wszystkich uczestników
 • nagrody książkowe i rzeczowe dla najlepszych
II. Regulamin konkursu plastycznego na album lub cykl fotografii
Zasady uczestnictwa:

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Album ,,Ptaki, w moim otoczeniu” – adresowany do uczniów klas II-VI szkoły podstawowej. Zadanie konkursowe w tej kategorii polega na wykonaniu albumu, zawierającego od pięciu do ośmiu opisów rodzimych gatunków ptaków wraz z ich fotografiami lub rysunkami. Opisy oparte o własne obserwacje oraz wykonane własnoręcznie będą wyżej oceniane.
 • Fotoreportaż ,,Ptaki, które spotkałem/łam” - adresowany do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.  Zadanie konkursowe polega na wykonaniu cyklu trzech zdjęć, prezentujących jeden, dowolny gatunek ptaka mieszkającego w Polsce wraz z krótkim opisem biologii gatunku. Wydrukowane zdjęcia (format dowolny) wraz z opisem należy dostarczyć do siedziby organizatora.

Każda szkoła może zgłosić maksymalnie pięciu uczniów w każdej kategorii wiekowej.

W przypadku większej liczby chętnych, prosimy o kontakt z organizatorem konkursu.

Kryteria oceny:
 • zgodność z tematyką konkursu,
 • oryginalność i pomysłowość interpretacji tematu konkursu,
 • walory edukacyjne,
 • zaangażowanie w obserwacje.
Nagrody
 • dyplomy dla wszystkich uczestników
 • nagrody książkowe i rzeczowe dla najlepszych
Miejsce składania lub nadsyłania prac i zgłoszeń:

Wypełnioną kartę zgłoszenia i prace konkursowe można przesłać pocztą lub dostarczyć na adres: Szkoła Podstawowa nr7 im. Orląt Lwowskich, 95-535 Łódź, ul Wiosenna 1, adres e-mail: konkurs_ptaki@sp7.elodz.edu.pl) do dnia  30.04.2024 r.

Postanowienia końcowe:
 • Prace konkursowe należy opatrzyć na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły i adresem oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna.
 • Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).
 • Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.
 • Złożone prace przechodzą na własność organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie mogą być publikowane i wykorzystywane bezpłatnie
Załączniki:

Karta zgłoszenia - Prosimy o czytelne wypełnienie zgłoszenia (DRUKOWANE LITERY) 

Konkurs Wiedzy o Ptakach - wcześniejsze edycje